The Bonk Compendium - Pithecanthropus Internetus

Game Credits - Bonk's Revenge (GB)
Producers
Tomonori Matsunaga
Norihito Miyamoto

Game Design
Jin Akabane

Character Design
Kobuta Aoki

Programmers
Junko Aihara
Hiroshi Arai

Graphic Designers
Noriyoshi Innai
Hironobu Hatta
Spao Urabe

Sound Staff
Composer
Kimitaka Matsumae

Operator
Takashi Morio

Director
Noriyuki Nakagami
Denki-Mirai Co., Ltd.

Advisers
Yoshiyuki Kawaguchi
Tetsuya Akimoto
Yasuhiro Ichizawa
Yukiko Mikami

Special Thanks To
Keisuke Abe
Kappa Yuzawa
Mitsuhiro Kadowaki
Yumenosuke Mitsui
People of Hudson & Red
And You!

Director
Jin Akabane

Thank you very much!
See you again!